POLIŢIA VÂLCEA scoate la concurs alte posturi de OFIŢER, cu recrutare din sursă EXTERNĂ

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea a scos la concurs, prin încadrare directă din sursă externă, alte posturi de ofiţer de poliţie prevăzute în statul de organizare al unităţii. Este vorba despre următoarele posturi:

  • Ofiţer I (psiholog), poziţia 54 din statul de organizare al unităţii – Compartimentul Psihologie;
  • Ofiţer specialist III (sociolog), poziţia 186 din statul de organizare al unităţii – Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii;
  • Ofiţer I, poziţia 122/a din statul de organizare al unităţii – Serviciul Rutier;
  • Ofiţer principal I, poziţia 116 din statul de organizare al unităţii – Biroul Combaterea Delictelor Silvice;
  • Agent II (analist programator ajutor), poziţia 83 din statul de organizare al unităţii –Serviciul Comunicaţii şi Informatică.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere până la data de 23 octombrie 2016, ora 12:00, urmând ca proba de evaluare a performanţei fizice să se desfăşoare în perioada 15 – 17 noiembrie 2016. Proba scrisă, care va consta într-un test de tip grilă, din tematica şi bibliografia recomandată, va avea loc la data de 26 noiembrie 2016.

Iată ce condiţii trebuie să îndeplinească vâlcenii interesaţi de participarea la concurs:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în profilul construcții (toate specializările) sau în domeniul inginerie civilă (toate specializările) – pentru cei care au absolvit studiile anterior aplicării sistemului Bologna;

– ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în domeniul de licență inginerie civilă – pentru cei care au absolvit studiile în sistem Bologna

pentru postul de agent de poliție – prevăzut în statul de organizare al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – poziția 2177

– pregătire de bază: studii medii – absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;

– pregătire de specialitate – calificare de mecanic auto obținută în urma absolvirii studiilor liceale de profil, a școlii profesionale sau a oricărei forme de pregătire recunoscută de lege.

– să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– nu trebuie să aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

– să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

– să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

– să dețină permis de conducere cel puțin categoria „B”.

Claudia Stanciu

O poti contacta pe Claudia Stanciu la adresa de e-mail: claudia_stanciu22@yahoo.com

You May Also Like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.