18 octombrie 2016

RECHIZITORIU: Angajată a Primăriei Râmnicu Vâlcea, trimisă în judecată pentru abuz în serviciu

 

Zilele trecute, o fostă angajată a Primăriei Râmnicu Vâlcea a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, faptă comisă în perioada cât lucra la instituţia amintită. Elena Ramona Bobei – fostă Duţă – a fost reclamată la DNA Piteşti chiar de fostul ei soţ, cel cu care se afla într-un conflict direct şi care a descoperit că femeia favorizează, din postura pe care o avea de şefă a Biroului de Achiziţii, o anumită firmă din Vâlcea.

Procurorii DNA Piteşti au declinat cauza către Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, iar în data de 11 octombrie 2016, procurorii râmniceni au decis să o trimită în judecată pe Elena Ramona Bobei. Trebuie precizat că aceasta nu mai lucrează momentan la Primăria Râmnicu Vâlcea, ea fiind „eliminată” de vechea conducere şi s-a angajat ca city manager la o primărie de comună din judeţ.

 

Rechizitoriu – nr. 43

 

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus privind pe inculpata BOBEI Elena Ramona (fostă DUŢĂ), cercetată în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu aplic art. 5 Cod penal precum şi sesizarea referitoare la săvârşirea infracţiunii de sustragere sau distrugerea de probe sau înscrisuri, prev. de art. 275 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal

Expunerea situaţiei de fapt

  1. ÎN FAPT:

La data de 29.07.2013 numitul D. V. a sesizat în fapt Primăria municipiului Rm. Vâlcea cu privire la faptul că fosta soţie, numita BOBEI Elena Ramona (fostă DUŢĂ), în calitate de şef birou achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Rm. Vâlcea nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile de serviciu, având o atitudine apropiată cu reprezentanţii unora dintre societăţile comerciale care participau la licitaţii organizate de Primăria municipiului Rm. Vâlcea şi cărora le facilita adjudecarea anumitor licitaţii prin intervenţii pe lângă alţi funcţionari din cadrul instituţiei.

Respectivul denunţ a fost îndreptat Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti. Direcţia Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti a transmis sub nr. 457/VIII/1/2013 respectivul denunţ, însoţit de materialul de verificare, spre Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea unde s-a înregistrat sub nr. 5314/P/2013 în vederea efectuării de cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 248 Cod penal din 1969 şi art. 242 Cod penal din 1969.

În urma administrării materialului probatoriu a rezultat următoarea situaţie de fapt :

La data de 14.01.2011 între UAT municipiul Rm. Vâlcea şi SC W. SRL M., reprezentată prin administrator P. C.-Ş. s-a încheiat contractul de prestări servicii cu nr. 1541 prin care s-a convenit ca agentul economic executant să presteze un serviciu de defrişare a vegetaţiei forestiere de pe terenul de la Feţeni pe un termen de 6 luni. Valoarea totală a contractului a fost de 62.408,03 lei. Serviciul contractat consta în tăierea de la suprafaţa solului a vegetaţiei forestiere, scoaterea cioatelor, evacuarea acestora de pe suprafaţa, inclusiv transportul materialului lemnos în afara zonei.

Respectivul contract a fost semnat din partea achizitorului de primar R. R., director M. L., economist P. G., jurist C. P. şi a fost întocmit de inculpata BOBEI Ramona-Elena (DUŢĂ la acel moment).

Inculpata avea la momentul întocmirii şi executării contractului funcţia de şef Birou Achiziţii Publice.

Profitând de calitatea de şef birou achiziţii publice pe care o ocupa din anul 2009 în cadrul Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Rm. Vâlcea, în contextul în care îl cunoştea pe numitul P. C.-Ş., reprezentantul SC W. SRL M., inculpata BOBEI Ramon-Elena a aplicat fără drept pe faţa facturii cu seria WOL nr. 19/02.05.2011 la rubrica „semnătură de primire” şi pe verso în menţiunea „Confirm efectuarea serviciilor conform pvc anexat” şi semnătura iar pe procesul verbal de predare primire din data de 28.04.2011 în dreptul rubricii „am primit” semnătura personală în baza căreia funcţionari ai Direcţiei Economico Financiare din cadrul Primăriei municipiului Rm. Vâlcea au dispus efectuarea unei plăţi în valoare de 62408,03 lei prin ordinul de plată nr. 392 din data de 06.05.2011 în favoarea SC W. SRL M..

Serviciile contractate prin contractul de prestări servicii cu nr. 1524/14.01.2011 au fost prestate doar în parte aşa cum reiese din cuprinsul procesului verbal de constatare întocmit de reprezentanţii Primăriei municipiului Vâlcea, Direcţiei Silvice şi Ocolului Silvic Rm. Vâlcea, proces verbal înregistrat sub nr. 34347/04,11.2011. Din documentaţia pusă la dispoziţie de Primăria municipiului Rm. Vâlcea SC W. SRL nu a remediat lipsurile constatate.

Curtea de Conturi Vâlcea a stabilit prin raportul de audit nr. 25/780/22.05.2012, că suma de 32692 lei fără TVA a fost plătită nejustificat, lucrările nefiind efectuate.

Pentru soluţionarea litigiului astfel apărut, UAT municipiul Rm. Vâlcea a chemat în judecată prestatorul SC W.SRL M.. Astfel, prin sentinţa civilă nr. 9351 pronunţată în şedinţa publică din 18 Decembrie 2013 de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. 5354/288/2012 s-a dispus admiterea în parte a cererii formulate de reclamantul municipiul Rm. Vâlcea, în contradictoriu cu pârâta SC W. SRL, şi a obligat pârâta la plata sumei de 40538, 08 lei (TVA inclus), reprezentând contravaloarea lucrărilor neefectuate, actualizată la plata efectivă, precum şi, la plata sumei de 333 lei, reprezentând costul Raportului de Expertiză realizat pentru a determina valoarea lucrărilor neexecutate, către reclamant. Sentinţa a devenit irevocabilă prin decizia civilă nr. 924/R pronunţată în şedinţa publică din 06 Noiembrie 2014 de Tribunalul Vâlcea prin care s-a respins recursul declarat de pârâtă.

Primăria   municipiului   Rm.   Vâlcea   a   comunicat   prin   adresa   cu   nr. 18473/18.05.2016 faptul că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 43.871,08 lei, actualizată, sumă ce reprezintă prejudiciul creat prin încălcarea de către inculpata BOBEI Ramona-Elena (fostă DUŢĂ)a atribuţiilor sale de serviciu în relaţie cu executarea obligaţiilor contractuale de către SC W.SRL.

Claudia Stanciu

O poti contacta pe Claudia Stanciu la adresa de e-mail: claudia_stanciu22@yahoo.com

You May Also Like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.